O Centrum

Orto-Dent

Właścicielem gabinetu jest lek. stom. Małgorzata Szyndlar-Dudek specjalista ortodoncji z ponad 25-letnim doświadczeniem. Zajmuje się głównie leczeniem wad zgryzu u dzieci i dorosłych oraz chorobami stawów skroniowo-żuchwowych.

Nasz zespół tworzą specjaliści z różnych dziedzin oraz dyplomowane higienistki stomatologiczne.
Dysponujemy jednym z najnowszych aparatów cyfrowych do wykonywania zdjęć rentgenowskich oraz tomografii komputerowej. Stomatologia jest naszą pasją, dlatego wciąż podnosimy nasze kwalifikacje biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach.


Nowością w naszym gabinecie jest leczenie ortodontyczne aparatem Invisalign.
Dzięki technologii 3D, każdy pacjent otrzymuje plan prostowania zębów oraz wizualizację poczynając od pozycji początkowej do pożądanej.
Na podstawie wycisku zębów tworzony jest komplet indywidualnych alignerów (szyn) dostosowanych do kształtu uzębienia, które stopniowo przesuwają zęby do pożądanej pozycji.
Nakładki Invisalign są bardzo estetyczne, znacznie wygodniejsze w porównaniu do tradycyjnych aparatów z zamkami, a także są niemal niewidoczne. Zapewniamy miłą i bezstresową atmosferę a Państwa komfort i zadowolenie są dla nas najważniejsze.


RTG
Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko. Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2 Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w celach diagnostyki medycznej stomatologicznej. Wszystkie zainstalowane na terenie jednostki aparaty rtg posiadają wymagane prawem zezwolenia. Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

  • Dawkomierzy indywidualnych oraz pomiarów środowiskowych. Średnia wartość zmierzonej w okresie od 10.2019 do 10.2020r dawki nie przekroczyła 0,5mSv.
  • Pomiary osłon stałych gabinetu wykonane przez Oddział Higieny Radiacyjnej nie wykazały przekroczeń określonych prawnie dawek granicznych.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
  • pracownicy: 20mSv/rok
  • ogół ludności : 1mSv/rok

Uwaga:
Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.